#

Bánh xe xoay Ø100 (J-100)

Thương hiệu: Ukai | J-100, 

Đánh giá

:

Giá

:

Liên hệ

Sản phẩm tương tự:
Đang cập nhật ...

Liên hệ đặt hàng: 0973.1234.88

Liên hệ đặt hàng: 0973.1234.88

Liên hệ mở đại lý: 0973.1234.88

Liên hệ mở đại lý: 0973.1234.88

Hàng chính hãng. Made in Japan

Hàng chính hãng. Made in Japan

Nhà cung cấp xuất hóa đơn cho sản phẩm này

Nhà cung cấp xuất hóa đơn cho sản phẩm này

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
偏心 自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2 P1/P2 d E (g)


100 ■鋼板製ゴム
SJ-100 ゴム B/B入 130 132.6 35 12 144 95/95 71/71 11 35 1,100
SRJ-100 赤ゴム B/B入 100 102.2 1,100
CRJ-100 耐熱ゴム B/B入 130 132.6 1,130
■鋼板製ウレタンゴム
SUIJ-100 ウレタン B/B入 180 183.6 32 12 144 95/95 71/71 11 35 1,170
SUIEJ-100 帯電防止ウレタン B/B入 1,170
■樹脂製ゴム
PNJ-100 ゴム B/B入 100 102.0 32 12 144 95/95 71/71 11 35 1,000
PNDJ-100 ゴム SUS入 1,000
PNAJ-100 ゴム    940
■樹脂製ウレタンゴム
PNUJ-100 ウレタン B/B入 150 153.0 32 12 144 95/95 71/71 11 35 980
PNUDJ-100 ウレタン SUS入 980
PNUAJ-100 ウレタン    100 102.0 920
■ナイロン
PJ-100 ナイロン    120 122.4 35 12 144 95/95 71/71 11 35 900
PBJ-100 ナイロン B/B入 180 183.6 960
PBDJ-100 ナイロン SUS入 960
■MCナイロン
UWBJ-100 MCナイロン B/B入 180 183.6 29 12 144 95/95 71/71 11 35 1,110
UWBDJ-100 MCナイロン SUS入 1,110
UWAJ-100 MCナイロン    1,060
UWBSJ-100 MCナイロン B/B入 30 1,060
UWBSDJ-100 MCナイロン SUS入 1,060

0973.1234.88