#

Bánh xe xoay, có phanh Ø150 (JB-150)

Thương hiệu: Ukai | JB-150, 

Đánh giá

:

Giá

:

Liên hệ

Sản phẩm tương tự:
Đang cập nhật ...

Liên hệ đặt hàng: 0973.1234.88

Liên hệ đặt hàng: 0973.1234.88

Liên hệ mở đại lý: 0973.1234.88

Liên hệ mở đại lý: 0973.1234.88

Hàng chính hãng. Made in Japan

Hàng chính hãng. Made in Japan

Nhà cung cấp xuất hóa đơn cho sản phẩm này

Nhà cung cấp xuất hóa đơn cho sản phẩm này

サイズ
サイズ 品  番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
偏心 自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2 P1/P2 d E (g)


150 ■鋼板製ゴム
SJB-150 ゴム B/B入 200 204.0 45 20 198 120/120 90/90 11 45 2,700
SRJB-150 赤ゴム B/B入 140 142.8 2,700
CRJB-150 耐熱ゴム B/B入 180 183.6 2,740
■鋼板製ウレタンゴム
SUIJB-150 ウレタン B/B入 300 306.0 38 20 198 120/120 90/90 11 45 2,890
SUIEJB-150 帯電防止ウレタン B/B入 2,890
■樹脂製ゴム
PNJB-150 ゴム B/B入 175 178.5 38 20 198 120/120 90/90 11 45 2,410
PNDJB-150 ゴム SUS入 2,410
PNAJB-150 ゴム   140 142.8 2,250
■樹脂製ウレタンゴム
PNUJB-150 ウレタン B/B入 250 255.0 38 20 198 120/120 90/90 11 45 2,370
PNUDJB-150 ウレタン SUS入 2,370
PNUAJB-150 ウレタン  150 153.0 2,180
■ナイロン
PJB-150 ナイロン  180 183.6 45 20 198 120/120 90/90 11 45 2,150
PBJB-150 ナイロン B/B入 300 306.0 2,390
PBDJB-150 ナイロン SUS入 2,390
■MCナイロン
UWBJB-150 MCナイロン B/B入 300 306.0 40 20 198 120/120 90/90 11 45 2,830
UWBDJB-150 MCナイロン SUS入 2,830
UWAJB-150 MCナイロン  2,680
UWBSJB-150 MCナイロン B/B入 30 2,430
UWBSDJB-150 MCナイロン SUS入 2,430
  番
車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
偏心 自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2 P1/P2 d E (g)


130 ■鋼板製ゴム
SJB-130 ゴム B/B入 180 183..6 42 20 177 108/108 80/80 11 40 2,040
SRJB-130 赤ゴム B/B入 140 142.8 2,040
CRJB-130 耐熱ゴム B/B入 180 183.6 2,070
■鋼板製ウレタンゴム
SUIJB-130 ウレタン B/B入 250 255.0 35 20 177 108/108 80/80 11 40 2,170
SUIEJB-130 帯電防止ウレタン B/B入 2,170
■樹脂製ゴム
PNJB-130 ゴム B/B入 145 147.9 38 20 177 108/108 80/80 11 40 1,840
PNDJB-130 ゴム SUS入 1,840
PNAJB-130 ゴム  120 122.4 1,650
■樹脂製ウレタンゴム
PNUJB-130 ウレタン B/B入 200 204.0 35 20 177 108/108 80/80 11 40 1,780
PNUDJB-130 ウレタン SUS入 1,780
PNUAJB-130 ウレタン  120 122.4 1,590
■ナイロン
PJB-130 ナイロン  150 153.0 42 20 177 108/108 80/80 11 40 1,580
PBJB-130 ナイロン B/B入 250 255.0 42 20 40 1,780
PBDJB-130 ナイロン SUS入 1,780
■MCナイロン
UWBJB-130 MCナイロン B/B入 250 255.0 36 20 177 108/108 80/80 11 40 2,060
UWBDJB-130 MCナイロン SUS入 2,060
UWAJB-130 MCナイロン  1,910
UWBSJB-130 MCナイロン B/B入 30 1,800
UWBSDJB-130 MCナイロン SUS入 1,800

 

0973.1234.88