#

Bánh xe cố định Ø100 (K-100)

Thương hiệu: Ukai | K-100, 

Đánh giá

:

Giá

:

Liên hệ

Sản phẩm tương tự:
Đang cập nhật ...

Liên hệ đặt hàng: 0973.1234.88

Liên hệ đặt hàng: 0973.1234.88

Liên hệ mở đại lý: 0973.1234.88

Liên hệ mở đại lý: 0973.1234.88

Hàng chính hãng. Made in Japan

Hàng chính hãng. Made in Japan

Nhà cung cấp xuất hóa đơn cho sản phẩm này

Nhà cung cấp xuất hóa đơn cho sản phẩm này

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2 P1/P2 d (g)


100 ■鋼板製ゴム
SK-100 ゴム B/B入 130 132.6 35 12 144 115/80 80/45 11 800
SRK-100 赤ゴム B/B入 100 102.2 800
CRK-100 耐熱ゴム B/B入 130 132.6 830
■鋼板製ウレタンゴム
SUIK-100 ウレタン B/B入 180 183.6 32 12 144 115/80 80/45 11 870
SUIEK-100 帯電防止ウレタン B/B入 870
■樹脂製ゴム
PNK-100 ゴム B/B入 100 102.0 32 12 144 115/80 80/45 11 700
PNDK-100 ゴム SUS入 700
PNAK-100 ゴム    640
■樹脂製ウレタンゴム
PNUK-100 ウレタン B/B入 150 153.0 32 12 144 115/80 80/45 11 680
PNUDK-100 ウレタン SUS入 680
PNUAK-100 ウレタン   100 102.0 620
■ナイロン
PK-100 ナイロン   120 122.4 35 12 144 115/80 80/45 11 600
PBK-100 ナイロン B/B入 180 183.6 660
PBDK-100 ナイロン SUS入 660
■MCナイロン
UWBK-100 MCナイロン B/B入 180 183.6 29 12 144 115/80 80/45 11 810
UWBDK-100 MCナイロン SUS入 810
UWAK-100 MCナイロン     760
UWBSK-100 MCナイロン B/B入 30 760
UWBSDK-100 MCナイロン SUS入 760

 

軸 受
無印 :滑り軸受け
B/B入:鋼板製ベアリング入り
SUS入:ステンレス製ベアリング入り

受注生産品です

0973.1234.88