#

Bánh xe cố định Ø130 (K-130)

Thương hiệu: Ukai | K-130, 

Đánh giá

:

Giá

:

Liên hệ

Sản phẩm tương tự:
Đang cập nhật ...

Liên hệ đặt hàng: 0973.1234.88

Liên hệ đặt hàng: 0973.1234.88

Liên hệ mở đại lý: 0973.1234.88

Liên hệ mở đại lý: 0973.1234.88

Hàng chính hãng. Made in Japan

Hàng chính hãng. Made in Japan

Nhà cung cấp xuất hóa đơn cho sản phẩm này

Nhà cung cấp xuất hóa đơn cho sản phẩm này

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2
P1/
P2
(P2')
d (g)
130 ■鋼板製ゴム
SK-130 ゴム B/B入 180 183.6 42 20 177 137/93
※100/
56
(50)
11 1,580
SRK-130 赤ゴム B/B入 140 142.8 1,580
CRK-130 耐熱ゴム B/B入 180 183.6 1,610
■鋼板製ウレタンゴム
SUIK-130 ウレタン B/B入 250 255.0 35 20 177 137/93
※100/
56
(50)
11 1,710
SUIEK-130 帯電防止ウレタン B/B入 1,710
■樹脂製ゴム
PNK-130 ゴム B/B入 145 147.9 38 20 177 137/93
※100/
56
(50)
11 1,380
PNDK-130 ゴム SUS入 1,380
PNAK-130 ゴム    120 122.4 1,190
■樹脂製ウレタンゴム
PNUK-130 ウレタン B/B入 200 204.0 35 20 177 137/93
※100/
56
(50)
11 1,320
PNUDK-130 ウレタン SUS入 1,320
PNUAK-130 ウレタン    120 122.4 1,130
■ナイロン
PK-130 ナイロン    150 153.0 42 20 177 137/93
※100/
56
(50)
11 1,120
PBK-130 ナイロン B/B入 250 255.0 1,320
PBDK-130 ナイロン SUS入 1,320
■MCナイロン
UWBK-130  MCナイロン  SUS入 250 255.0 36 20 177 137/93
※100/
56
(50)
11 1,600
UWBDK-130 MCナイロン SUS入 1,600
UWAK-130 MCナイロン    1,450
UWBSK-130 MCナイロン B/B入 30 1,340
UWBSDK-130 MCナイロン SUS入 1,340

※長穴になります。

0973.1234.88