#

Bánh xe cố định Ø200 (K-200)

Thương hiệu: Ukai | K-200, 

Đánh giá

:

Giá

:

Liên hệ

Sản phẩm tương tự:
Đang cập nhật ...

Liên hệ đặt hàng: 0973.1234.88

Liên hệ đặt hàng: 0973.1234.88

Liên hệ mở đại lý: 0973.1234.88

Liên hệ mở đại lý: 0973.1234.88

Hàng chính hãng. Made in Japan

Hàng chính hãng. Made in Japan

Nhà cung cấp xuất hóa đơn cho sản phẩm này

Nhà cung cấp xuất hóa đơn cho sản phẩm này

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2 P1/P2 d (g)


200 鋼板製ゴム
SK-200 ゴム B/B入 250 255.0 45 20 250 151/102 112/63 11 3,400
SRK-200 赤ゴム B/B入 200 204.0 3,400
SHK-200 高反発ゴム B/B入 250 255.0 3,400
CRK-200 耐熱ゴム B/B入 3,480
■鋼板製ウレタンゴム
SUIK-200 ウレタン B/B入 400 408.0 42 20 250 151/102 112/63 11 3,570
SUWK-200  ウレタン ラジアル
B/B入
3,280
SUIEK-200 帯電防止ウレタン B/B入 3,570
■樹脂製ゴム
PNK-200 ゴム B/B入 220 224.4 42 20 250 151/102 112/63 11 2,750
PNDK-200 ゴム SUS入 2,750
PNAK-200 ゴム    160 163.2 2,580
■樹脂製ウレタンゴム
PNUK-200 ウレタン B/B入 350 357.0 42 20 250 151/102 112/63 11 2,620
PNUDK-200 ウレタン SUS入 2,620
PNUAK-200 ウレタン    250 255.0 2,450
■ナイロン
PK-200 ナイロン    250 255.0 45 20 250 151/102 112/63 11 2,470
PBK-200 ナイロン B/B入 400 408.0 2,680
PBDK-200 ナイロン SUS入 2,680
■MCナイロン
UWBK-200 MCナイロン B/B入 420 428.4 42 20 250 151/102 112/63 11 3,630
UWBDK-200 MCナイロン SUS入 3,630
UWAK-200 MCナイロン    3,480
UWBSK-200 MCナイロン B/B入 34 3,090
UWBSDK-200 MCナイロン SUS入 3,090

0973.1234.88