#

Bánh xe cố định Ø75 (K-75)

Thương hiệu: Ukai | K-75, 

Đánh giá

:

Giá

:

Liên hệ

Sản phẩm tương tự:
Đang cập nhật ...

Liên hệ đặt hàng: 0973.1234.88

Liên hệ đặt hàng: 0973.1234.88

Liên hệ mở đại lý: 0973.1234.88

Liên hệ mở đại lý: 0973.1234.88

Hàng chính hãng. Made in Japan

Hàng chính hãng. Made in Japan

Nhà cung cấp xuất hóa đơn cho sản phẩm này

Nhà cung cấp xuất hóa đơn cho sản phẩm này

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2 P1/P2 d (g)


75 ■鋼板製ゴム
SK-75 ゴム B/B入 80 81.6 32 10 101 91/68 63/40 9.5 430
SRK-75 赤ゴム B/B入 60 61.2 430
CRK-75 耐熱ゴム B/B入 80 81.6 450
■鋼板製ウレタンゴム
SUIK-75 ウレタン B/B入 120 122.4 32 10 101 91/68 63/40 9.5 510
SUIEK-75 帯電防止ウレタン B/B入 510
■樹脂製ゴム
PNK-75 ゴム B/B入 70 71.4 32 10 101 91/68 63/40 9.5 410
PNDK-75 ゴム SUS入 410
PNAK-75 ゴム    370
■樹脂製ウレタンゴム
PNUK-75 ウレタン B/B入 100 102.0 32 10 101 91/68 63/40 9.5 400
PNUDK-75 ウレタン SUS入 400
PNUAK-75 ウレタン    70 71.4 350
■ナイロン
PK-75 ナイロン    100 102.0 32 10 101 91/68 63/40 9.5 320
PBK-75 ナイロン B/B入 120 122.4 380
PBDK-75 ナイロン SUS入 380
■MCナイロン
UWBK-75 MCナイロン B/B入 120 122.4 24 10 101 91/68 63/40 9.5 420
UWBDK-75 MCナイロン SUS入 420
UWAK-75 MCナイロン    380
UWBSK-75 MCナイロン B/B入 26 400
UWBSDK-75 MCナイロン SUS入 400

0973.1234.88